DIY清爽刮鬍乳液

父親節買什麼禮物好呢?🤔🤔 平時準備的好像太普通?那麼不如嘗試親手DIY刮鬍乳液給你最親愛的爸爸吧!😊

芒果脂 - 10g

簡易乳化劑 - 3g

真正薰衣草純露 - 84g

抗菌劑 - 1g

人蔘萃取液 - 2g

雪松精油 - 3滴

迷迭香精油 - 3滴

澳洲尤加利精油 - 3滴